Vision

På företaget finns en unik kombination av lång erfarenhet och modern kunskap; Vår mest seniora konstruktör, Thore Thorsell, närmar sig 50 år som aktiv konstruktör och inom företaget finns både en industriell ekonom med inriktning mot energi och en TeknD som disputerat inom byggteknik på KTH. Vår samlade erfarenhet gör att vi har en mycket god kunskap inom byggvetenskap.

Vår vision är att på bästa sätt lösa kunders konstruktionsproblem inom byggsektorn och därmed skapa bättre hus enligt kundens önskemål. Husen ska i slutändan uppfylla gällande regler och bestämmelser, vilket i många fall generar bättre inomhusklimat och lägre energikostnader.

Att komma igång...

Bästa sättet att komma i kontakt med oss är att ringa kontoret på telefon 08-774 07 20

eller skicka email till  projekt@thorsellab.se

 

Copyright © Thorsell Konstruktion AB                                                                                      Fågelviksvägen 18-20   •  145 53 Norsborg   •  Tlf: 08 774 07 20   •  Email: projekt@thorsellab.se